Bảo mật

https://besthaiduong.com/

Best Hải Dương bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ các nguyên tắc và quy định bảo mật. Trang Chính sách Bảo Mật này sẽ giải thích cách Best Hải Dương thu thập, sử dụng, và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. 

1. Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân của bạn như tên, địa chỉ email và số điện thoại khi bạn đăng ký các dịch vụ hoặc đặt hàng từ trang web. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin cá nhân thông qua việc sử dụng cookie và công nghệ tương tự nhằm cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web.

2. Sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được sẽ được sử dụng để:

  • Cung cấp thông tin, sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu từ chúng tôi.
  • Cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web.
  • Gửi thông báo quảng cáo và thông tin liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn có thể quan tâm.
  • Phân tích và nghiên cứu về xu hướng và thói quen sử dụng trang web để cải thiện chất lượng dịch vụ của chúng tôi.

3. Bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn thông qua các biện pháp an ninh thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ hoặc hủy hoại thông tin cá nhân. Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên có nhu cầu công việc cần tiếp cận thông tin cá nhân của bạn. Đồng thời, chúng tôi sẽ tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân.

4. Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không được sự đồng ý của bạn, trừ khi có yêu cầu từ pháp luật hoặc chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết để tuân thủ các quy định pháp luật, áp dụng các điều khoản sử dụng, hoặc bảo vệ quyền lợi, tài sản và an ninh của chúng tôi hoặc người sử dụng.

5. Liên kết đến các trang web bên ngoài

Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web bên ngoài không thuộc sở hữu hoặc điều hành bởi chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không kiểm soát các chính sách bảo mật của các trang web bên ngoài. Chúng tôi khuyến nghị bạn xem xét và tìm hiểu chính sách bảo mật của những trang web đó trước khi cung cấp thông tin cá nhân.

6. Thay đổi Chính sách Bảo Mật

Chúng tôi có quyền thay đổi Chính sách Bảo Mật này theo nhu cầu của chúng tôi hoặc để tuân thủ các quy định pháp luật áp dụng. Các thay đổi này sẽ được cập nhật trên trang web và có hiệu lực từ ngày công bố. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có bất kỳ thay đổi nào đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận Chính sách Bảo Mật mới.

Best Hải Dương rất tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào liên quan đến Chính sách Bảo Mật của chúng tôi.

Best Hải Dương